T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

Bulunduğunuz Yer: Vatandaş Rehberi  >>   Nüfus

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

- Nüfus Cüzdanı

- Doğum

- Evlenme

- Ölüm

- Boşanma

- Nüfus ve Aile Kayıt Örneği

- Kızlık Soyadının Kullanılması

- Türk Vatandaşlığına Alınmak İsteyenler 

Nüfus Cüzdanı  Yenilemek Veya Kayıptan Cüzdan Almak

          Yurt içinde  Nüfus Cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdanın seri numarası sistemdeki  bilgiler ile aynı ise son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf  ile müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanı alınması mümkün  olacaktır. Nüfus cüzdanının kayıp olması halinde ise yerleşim yeri veya diğer  adres muhtarlığından yahut çalıştığı kurum amirinden cüzdan talep belgesi  düzenlemek şartı ile müracaatta bulunacaklardır. Belgeye yapıştırılan ve Nüfus  Müdürlüğüne getirilecek olan iki adet resmin son altı ay içerisinde önden, başı  açık, Devrim İlkelerine uygun, sivil giysiler içerisinde çekilmiş olması  gerekir. (Kadınların alın ve yüzleri açık olmak koşulu ile başörtülü  fotoğrafları kabul edilebilir.) Nüfus cüzdanı, reşit olanların kendisine, reşit  olmayanların anne, baba veya vasisine imza karşılığında verilir. Nüfus  cüzdanını kaybedenlere para cezası uygulanmaktadır. 

         Fotoğrafsız olan cüzdanlarını değiştirip fotoğraflı  olarak cüzdan almak isteyenlerin veya yıpranmış olan cüzdanlarını değiştirmek  isteyenlerin eski cüzdanlarını imha edilmek üzere Nüfus Müdürlüğüne teslim  etmeleri gerekmektedir.

Doğum

          Yeni doğan çocuklar doğum  olayından itibaren 1 ay içerisinde çocuğun anne veya babası, anne-baba ölü ise  vasi veya kayyım tarafından Nüfus Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır.  Bildirimde, müracaat eden anne veya babanın kimliği ile var ise İlgili Hastaneden  verilen doğum raporu yoksa beyana göre tescil işlemi yapılacaktır.

          Doğum olayı  resmi nikâh tarihinden önce gerçekleşmiş ise anne ve baba’nın birlikte müracaat  etmesi gerekmektedir.

          1 Ay’dan sonra  yapılan bildirimlere para cezası uygulanır.

         Nüfus  kütüklerine 6 yaşına kadar kayıt edilmemiş olan çocukların yaş tespiti için  Nüfus Müdürlüğüne getirilmeleri gerekmektedir. 

          Nüfusa kayıtlı olduğu yerin dışında ikamet edenler  bulundukları yerdeki Nüfus Müdürlüğüne başvurarak çocuklarını yazdırabilirler.

Evlenme

           Evlenme bildirimi, evlenmeyi yapan  makam (Belediye veya Köy Evlendirme Memurluğu) tarafından 10 gün içerisinde  Nüfus Müdürlüğüne bildirilir.

          Süresi  içerisinde bildirimde bulunmayan Evlendirme Memurlarına da para cezası  uygulanır.

Ölüm

          Vefat eden vatandaşlarımızın ölüm tutanakları  bulundukları yerin durumuna göre ilgili kurumlar tarafından ölüm tutanakları  hazırlanarak nüfus cüzdanı da eklendikten sonra 10 gün içerisinde ilgili Nüfus  Müdürlüğüne gönderilir. 

          Şehir’ de  vefat eden vatandaşlarımızın ölümü Hastane, Sağlık Ocağı, Belediye tabipliği  tarafından, Adli vakalar sonucu vefat edenlerin ölümü ise C. Savcılığı tarafından  Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.

          Köylerde  sağlık ocağı var ise ölen kişilerin ölüm tutanakları sağlık ocağı tarafından  düzenlenir sağlık ocağı yok ise köy muhtarları tarafından şahsın ölümü nüfus  müdürlüğüne 10 gün içerisinde bildirilir ve Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.

           Bildirim görevini 10 gün içerisinde yerine getirmeyen  Belediye ve Hastane görevlileri ile Köy Muhtarları hakkında cezai işlem  uygulanır.

Boşanma

          Boşanma  kararını veren mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü, kesinleşen kararları 1 ay içerisinde  mahkemenin bulunduğu yer Nüfus Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.

Nüfus Ve Aile Kayıt  Örneği

          Nüfus Kayıt örnekleri dilekçe  karşılığında, kaydın sahipleri veya bunların eşleri ve veli, vasi, vekilleri  ile ikinci dereceye kadar hısımları alabilirler..

Kızlık Soyadının  Kullanılması

          Evlilikten  sonra eşinin soyadı ile birlikte kendi kızlık soyadını da kullanmak isteyenler  evlilik esnasında ilgili evlendirme memurluğuna veya evlilikten sonra ilgili  Nüfus Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır.

Türk Vatandaşlığına  Alınmak İsteyenler

          Türkiye'de  5 yıl süre ile aralıksız olarak ikamet edenler ve belirli bir iş ile meşgul  olanlar ikamet tezkeresi, Sağlık Kurulu Raporu, Pasaportun Türkçeye çevrilmiş  noter tasdikli sureti, herhangi bir işte çalıştığını gösterir belge ve iki adet  resim ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurmaları  gerekmektedir. 

T.C. Muş Valiliği
Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Kat:1, info@mus.gov.tr